• Loại BDS

  • Quận

  • Hướng

  • Phường

  • Mức giá

Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ

Xem tất cả 12 kết quả

3.88 Tỷ
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
4x8m
Hướng Bắc
Phường 16
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
5.30 Tỷ 4.98 Tỷ
-6%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
4x12m
Hướng Tây Nam
Phường 14
Quận Gò Vấp
3.15 Tỷ
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
5x5
Hướng Đông Nam
Phường 16
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
5.20 Tỷ 4.95 Tỷ
-5%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
4x10m
Hướng Đông Nam
Phường 12
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
5.10 Tỷ 4.78 Tỷ
-6%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
4.2x10m
Hướng Đông Bắc
Phường 17
Quận Gò Vấp
4.96 Tỷ
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
5.2x12m
Hướng Đông
Phường 11
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
5.00 Tỷ 4.75 Tỷ
-5%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
5x8m
Hướng Tây Bắc
Phường 17
Quận Gò Vấp
4.45 Tỷ
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
3.2x14m
Hướng Tây Bắc
Phường 16
Quận Gò Vấp
4.18 Tỷ
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
3.5x12m
Hướng Đông Bắc
Phường 8
Quận Gò Vấp
3.59 Tỷ
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
3.2x12m
Hướng Bắc
Phường 9
Quận Gò Vấp
4.58 Tỷ
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
11x6m
Hướng Tây Bắc
Phường 13
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
3.65 Tỷ 3.52 Tỷ
-4%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
3x12m
Hướng Đông
Phường 9
Quận Gò Vấp