• Loại BDS

  • Quận

  • Hướng

  • Phường

  • Mức giá

Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ

Xem tất cả 13 kết quả

Giảm giá!
3.98 Tỷ 3.88 Tỷ
-3%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
3.5x9m
Hướng Nam
Phường 16
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
4.25 Tỷ 3.95 Tỷ
-7%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
3.5x9m
Hướng Đông
Phường 16
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
4.55 Tỷ 4.15 Tỷ
-9%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
3.2x12m
Hướng Đông Bắc
Phường 8
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
4.55 Tỷ 4.35 Tỷ
-4%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
7.5x5m
Hướng Đông
Phường 16
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
4.40 Tỷ 4.25 Tỷ
-3%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
3.3x13m
Hướng Đông Nam
Phường 8
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
4.35 Tỷ 4.05 Tỷ
-7%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
4.5x10m
Hướng Tây Bắc
Phường 8
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
5.25 Tỷ 4.95 Tỷ
-6%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
4x10m
Hướng Tây Nam
Phường 12
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
5.10 Tỷ 4.75 Tỷ
-7%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
4.2x9m
Hướng Tây Nam
Phường 16
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
4.40 Tỷ 3.95 Tỷ
-10%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
7x5m
Hướng Đông
Phường 14
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
5.50 Tỷ 4.99 Tỷ
-9%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
7x7m
Hướng BắcHướng Tây
Phường 13
Quận Gò Vấp
Giảm giá!
4.70 Tỷ 4.35 Tỷ
-7%
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
4x13m
Hướng Đông
Phường 11
Quận Gò Vấp
4.18 Tỷ
Nhà Bán Từ 3 Tỷ Đến 5 Tỷ
3.5x12m
Hướng Đông Bắc
Phường 8
Quận Gò Vấp